Zásady ochrany osobních údajů

InformÁcIe k ochraNE osobnÝch údajOV

Spoločnosť RZonline, s.r.o.,IČ:02610183, ktorá je prévádzkovateľom internetového obchodu: www.frepro.sk, považuje ochranu a zachovanie dôvernosti vašich údajov za vysoko dôležitú. Vaše osobné údaje spracúvame a využíváme v súlade ako s ustanoveniami českého právního poriadku (zejm. zákon č. 101/2000 Sb.), tak aj európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správcom osobných údajov v zmysle vyššie uvedených predpisov je:

RZonline, s.r.o.
Na Vrcholu 2479/18
130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 02610183
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 221503
 
Ohľadne spracovania a ochrany vašich osobných údajov,  nás môžete kontaktovať e-mailom: info@frepro.sk

Účel, právne tituly a doby spracovania osobných údajov

Pokiaľ si na stránkach: www.frepro.sk objednáte tovar, budeme vaše osobné údaje spracovávať za účelom vybavenia vašej objednávky (zaslanie objednaného tovaru, vykonanie platby, fakturácie či reklamácie), a to z právneho titulu plnenia zmluvy.
Bez spracovania vašich osobných údajov nebudeme schopní objednávku spracovať a vybaviť.

Pre tieto účely spracúvame následujúce osobné údaje: priezvisko, meno, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, telefonné číslo, e-mail.

Takto získané osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú ukladajú zákony ČR (najmä zákon č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, a dalšie).

Ak ste návštěvník stránok www.frepro.sk  a dokončil(a) ste registráciu, spracovávame vaše osobné údaje k marketingovým účelom spoločnosti RZonline  s.r.o., tj. najmä za účelom ponúkamia ďalšieho tovaru z ponuky našej spoločnosti, a to z titulu oprávnenia správcu.

Pre tieto účely spracovávame následujúce osobné údaje: e-mail, meno a priezvisko, údaje o nákupných zvykoch a správaní.

Uvedené osobné údaje spracováváme po dobu trvania obchodnej spolupráce, najdlhšie však 5 rokov od jeho ukončenia.

Zo zasielania ponúk a oznámení sa môžete kdekoľvek odhlásiť buď priamo odkazom v  obchodnom oznámení, alebo zaslaním e-mailu s žiadosťou o odhlásenie na info@frepro.sk.

Pokiaľ nám píšete cez kontaktný formulár,alebo na konkrétnu e-mailovú adresu našej spoločnosti, vaše osobné údaje ďalej nespracováváme a využíváme ich len za účelom vybyvenia vašich otázok, požiadavok, alebo pripomienok. V prípade že sa táto komunikácia týka konkrétnej spracovávanej objednávky sú nevyhnutné nutné relevantné informácie (napr. upresnenie dodacej adresy apod.) prenesený priamo do objednávky.

V prípade že nás kontaktujete telefonicky, váš hovor nenahráváme. Pokiaľ by sa tak stalo, budete na túto skutočnosť pred zahájením komunikácie upozornení. Doba archivácie prípadnej nahrávky potom nepresiahne 30 dní.

Ak ste uchádzač o zamestnanie, spracováváme s vašim súhlasom osobné údaje za účelom ponuky zamestnania v našej spoločnosti. Tieto osobné údaje spracováváme do doby odvolánia súhlasu, najdlhšie však 2 roky.

Prínos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využíváme výhradne pre vlastnú vnútornú potrebu spoločnosti, chráníme pred zneužitím a nikdy ich neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia, alebo vášho súhlasu.

Výnimku z vyššie uvedeného predstavujú externé spoločnosti a spolupracovníci, ktorí pre nás zaisťujú servisné a podporné služby (jedná sa napríklad o prepravu tovaru, spracovanie platieb, vývoj internetových stránok) a orgány verejnej/štátnej moci v súlade s právnými predpismi. Týmto spoločnostiam vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či primo musíme, učiníme tak v minimálnom možnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne zaistenie funkcie internetových stránok spoločnosti a zdokonalovánie nákupného procesu.

Vyššie uvedené činnosti pre nás zaisťujú najmä tieto spoločnosti:

- za účelom doručenia tovaru zmluvnými dopravcami predávame vaše osobné údaje spoločnosti Česká pošta, s.p., so sídlom: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, alebo spoločnosti PPL CZ s.r.o., so sídlom K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, alebo spoločnosti Zásielkovňa s.r.o., IČ: 28408306, so sídlom: Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9 v závislosti na zvolenom druhu prepravy.

- za účelom zaplatenia objednávky online (platobná karta,  platobné tlačidlá,  prevod) predávame osobné údaje poskytovateľovi služieb spracovanie platieb, (Gopay, s.r.o., IČ: 26046768, so sídlom: Planá 67, 37001 Planá),

- za účelom zasielania obchodného oznámenia  môžu mať k vaším osobním údajom (e-mail adresa, meno a priezvisko) prístup pracovníci spoločnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 02762943, so sídlom: Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00 prostredníctvom ich systému sú oznámenia zasielané

- za účelom vývoja a správy internetových stránok www.body-style.cz a on-line nákupného procesu majú k vašim osobním údajom prístup externí vývojári zo spoločnosti Shoptet s.r.o., IČ: 28935675, so sídlom: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6

- pokiaľ je to nevyhnutné môžu byť údaje predané orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti, pre potreby súdnych konaní a v ostatných zákonných prípadoch.

U všetkých uvedených poskytovateľov služieb je zmluvne ošetrené, aby spracovávali vaše osobné údaje v súlade s platnou národnou aj eúropskou legislativou.

Cookies

Cookies je názov pre  malé textové soubory, ukladajúce sa vo vašom zariadení (spravidla počítač/tablet, mobilný telefón alebo inom prístroji umožňujúce prístup k internetu) pomocou neho navštevujete internetové stránky www.frepro.sk.
Pokiaľ ich po opustení internetových stránok nezmažete, sú opäť využívané v priebehu ďalších návštev z tohto zariadenia. Cookies využíváme pre zlepšenie funkčnosti a personifikácie našich stránok prevažne na tieto činnosti:

- zabezpečenie - cookies používame k odhaľovaniu podvodov a zneužití našich internetových stránok.
- analýzy -  prostredníctvom cookies zhromažďujeme dáta pre naše analytické procesy a nástroje.
marketing - cookies používáme pre vyhodnotenie našich marketingových kampaní.
- uloženie predvolieb a nastavení, které umožňujú, aby naše internetové stránky fungovali správne.
- prihlásenie a overovanie - vďaka cookies sa nemusíte pri každej návšteve opakovane prihlasovať.
sociálne siete - niektorý obsah z našich stránok môžete zdieľať s vašími priateľmi.

Aj napriek značnému obsahu informácií, ktoré cookies obsahujú najmä o správaní na našich internetových stránkach, nie sme schopní iba prostredníctvom nich identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

Odmietnutie používania súborov cookies

Vyššie popísané textové súbory - cookies môžete jednoducho z vášho počítača/tabletu alebo z iného zariadenia vymazať pomocou vášho prehliadača.  Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies nájdete v nápovedě vášho prehliadača.
Pri vymazaní cookies je možné, že vám niektoré časti našich internetových stránok nebudú fungovať úplne správne, a ich prehliadanie pre vás bude menej pohodlné. Vymazanie cookies však nebráni používaniu našich internetových stránok (vrátane on-line objednávky)  ako takých.

Ak budete navštevovať/používať naše internetové  stránky bez zmien nastavení, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich internetových stránkach.

Analytické nástroje internetových stránok

Štatistické dáta

Pokiaľ navštívite/prehliadate naše internetové stránky, zhromažďujeme štatistické údaje o vašich aktivitách na našich stránkach, ktoré ďalej využívame ku zlepšeniu našich služieb.

Google Analytics

Služba umožňujúca analýzu našich internetových stránok  je vytvorená  spoločnosťou „Google“ (Google LLC, so sídlom: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA a Google Ireland Limited, so sídlom: Barrow Street, Dublin 4, Ireland, DIC:IE6388047V).

Facebook Pixel

Služba umožňujúca analýzu našich internetových stránok  je vytvorená  spoločnosťou „Facebook“ (Facebook Inc. So sídlom: Menlo Park, Kalifornie, USA, a tiež Facebook Ireland Limited, so sídlom: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, DIC:IE9692928F) .

Informácie vygenerované pri využívání nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google a Facebook, kde sú následne uložené. Spoločnosti Google a Facebook tieto informácie využívajú k analýze uživatelského správania na našom webe a túto analýzu nám následne poskytujú.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov spol. Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov spol. Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/


Marketingové nástroje Sklik, Adwords
Tieto služby sú marketingové nástroje, ktoré nám umožňujú ponúkať naše služby ako novým tak aj dlhodobým zákazníkom. Poskytovateľom sú spoločnosti Google alebo Seznam (Seznam.cz, a.s, IČ: 26168685, so sídlom: Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5). Aby služby pracovali správne, využívajú malé textové súbory uložené vo vašom zariadeni - cookies.

Vaše práva

Vaším neodňateľným právom je obdržať informácie o všetkých vašich osobných dátach, ktoré o vás naša spoločnosť spracovává.
Ďalej máte zákonné právo na opravu, či zablokovanie nesprávnych alebo neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovánia a právo spracovania osobných dát úplne odmietnuť.

V niektorych prípadoch vám náleží právo na výmaz uložených osobných dát.
Sme tiež povinní vaše osobné údaje na vašu žiadosť preniesť na vami zvoleného správcu/spracovateľa osobných údajov.

 

Ak budete mať pocit, že s vašimi dátami nepracujeme podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pokiaľ sa chcete opýtať na čokoľvek, čo sa týka spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte prosím správcu osobných údajov na e-mail: info@frepro.sk

RZonline, s.r.o.
V Prahe 24.5.2018

Můj e-shop webdesign 2bcreative.cz
Doprava zadarmo nad 59 EUR vč. DPH
Doručenie od 3.63 EUR s DPH
Shoptet.skVytvoril Shoptet